Duurzaam ondernemen

Vind je duurzaam ondernemen en maatschappelijk engagement ook zo belangrijk? Dan is KUNNIG de flexibele partner die jouw onderneming nodig heeft.
KUNNIG is een sociaal-economische onderneming die zich focust op een duurzame tewerkstelling voor werknemers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Maatschappelijk verantwoord

duurzaam ondernemen volgens maatwerkbedrijf KUNNIGAls je samenwerkt met KUNNIG draagt je eigen onderneming ook een maatschappelijk verantwoorde missie uit. KUNNIG (h)erkent de talenten van elke werknemer met een arbeidsbeperking en geeft hem/haar de kans om professioneel te groeien. Op die manier geven we je de garantie dat de juiste werknemer jouw opdracht tot een goed einde brengt.

KUNNIG als organisatie heeft oog voor mensenrechten, sociale, ethische en milieukwesties, en consumentenbelangen. Dit zowel in onze strategie als in onze reeds bestaande activiteiten. We duiden graag onze grootste doelstellingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

KwaliteitsonderwijsLevenslang leren is in onze organisatie enorm belangrijk. We organiseren op regelmatige basis opleidingen voor onze maatwerkers én onze omkadering. Deze opleidingen kaderen in verschillende thema's: het gaat zowel om vaktechnische opleidingen als opleidingen inzake persoonlijke vaardigheden waarmee onze maatwerkers sterker in de samenleving komen te staan. Onze gekwalificeerde begeleiders zorgen voor dagelijkse training op de werkvloer. Daarnaast werken we samen met scholen en bieden we stageplaatsen aan.

Waardig werk en economische groeiAls maatwerkbedrijf zetten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. We zorgen hierbij voor werk op maat voor een waaier aan mensen. Voor sommige medewerkers is dit een opstap naar een duurzame tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt. Waardig werk is voor ons dan ook een hele belangrijke pijler.

Industrie, innovatie en infrastructuurHet is onze doelstelling om onze infrastructuur en onze activiteiten te moderniseren en verduurzamen. KUNNIG gelooft in samenwerkingen met ondernemingen uit het reguliere circuit. We zetten sterk in op deze partnerships door digitalisering, het gebruik van innovatieve technologieën en cobots. Zo kunnen we onze bedrijfsprocessen niet alleen verder optimaliseren, we profileren ons als first-in-mind partner voor bedrijven met hetzelfde gedachtengoed. We willen samen bouwen aan de fabrieken van de toekomst. 

Verantwoorde consumptie en productieBinnen KUNNIG hanteren we de sorteerregels zeer strikt. Daarnaast moedigen we onze werknemers aan om een herbruikbare brooddoos en drinkfles te gebruiken, welke ze gekregen hebben van de werkgever. We gaan op een verantwoorde manier om met verpakkingsmateriaal en proberen hier onszelf uit te dagen door duurzame keuzes te maken. We geloven sterk in circulaire economie. We gaan partnerships aan met duurzame en circulaire ondernemingen. Tegelijkertijd bouwen we onze in-house recycling activiteit verder uit, waarbij we gebruikmaken van processen om ervoor te zorgen dat grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

SDGs


Wij volgen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om zo de overgang naar een duurzame samenleving verder te zetten.


Naar de SDGs
accessibility