KUNNIG gelooft sterk in ESF

16/03/2021
Het Europees Sociaal Fonds is een ideale stimulans voor de sociale economie en ons als maatwerkbedrijf.

Antwerps maatwerkbedrijf KUNNIG gelooft sterk in het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat fonds stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en werkgelegenheid te vergroten. Bij KUNNIG hechten we veel belang aan het opzetten van partnerships tussen organisaties uit de sociale economie en ondernemingen uit de reguliere economie. In onze samenwerkingen willen we sociale en reguliere economie echt hand in hand laten gaan. Zowel ESF als het Vlaams Fonds moedigen dat aan door financiële steun te verlenen.

Circulaire economie is de toekomst

Recycling, verduurzaming en circulaire economie vormen voor ons kernbegrippen in deze partnerships. Ook in de modesector opent dat erg veel deuren. Duurzame mode creëren door de productie lokaal te houden en te werken met reststromen textiel uit de modesector zijn projecten waar wij ons volop voor willen inzetten. We willen hierbij echt fungeren als pionier in de sector, zodat circulaire confectie ook in Vlaanderen kan beginnen boomen. Op deze manier brengen we niet enkel confectie terug naar onze contreien, maar zorgen we er ook voor dat circulariteit de norm wordt. Maatwerkers uit maatwerkbedrijven zijn een essentiële schakel in deze keten.

Wat doet het ESF?

Het Europees Sociaal Fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

accessibility