Begeleiding op maat met KOCANDA

20/12/2023
Samen met KOCA organiseren we in ons maatwerkbedrijf sinds juli een vast spreekuur waar mensen hulpvragen kunnen stellen over werk mét en vóór mensen met autismespectrumstoornis (ASS).

Zowel onze maatwerkers als de teamleiders of ander omkaderend personeel kunnen vragen stellen over omgaan met ASS. Medewerkers kunnen ook aankloppen tijdens het spreekuur voor bijvoorbeeld administratieve hulp.

Amelien Van de Pol maakt deel uit van de jobcoaches van KOCANDA. Zij begeleidt, samen met 3 collega’s, heel wat mensen met ASS. In de zoektocht naar werk, maar ook in de job zelf. Jobcoaching kan dan gaan over omgaan met stress op het werk, ondersteuning voor communicatie op het werk, aanpassingen om het werk beter af te stemmen op de medewerker, enzovoort. De mogelijkheden zijn eindeloos.

KOCANDA, wa’s da?

KOCANDA is onderdeel van KOCA, een organisatie met expertise in ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met kwetsbaarheden, zoals autismespectrumstoornis, doven en slechthorenden.

Amelien vertelt: “Via het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), zijn we nu een proefperiode ingegaan met dit pilootproject KOCANDA. Deze periode geeft ons de ruimte om de pijler jobcoaching verder uit te werken en vorm te geven. We kunnen nu ook outreachend werken. Zo geven we advies aan bijvoorbeeld maatwerkbedrijven en kunnen we snel inspelen op dringende vragen. Daardoor kunnen we echt kort op de bal spelen en mensen die vastzitten op eender welke manier omwille van hun beperking verder helpen. Na een kennismaking heeft de medewerker ook de mogelijkheid om in te stappen in een individueel traject.

Succesvolle try-out

De samenwerking met KUNNIG is door KOCANDA opgezet als een soort try-out, die goed uitpakt. “We kunnen mensen bereiken die we anders nooit hadden gevonden, of die de stap naar onze organisatie anders nooit hadden gezet. Door met jullie sociale dienst samen te werken hebben we een laagdrempelige toegang gevonden. Het is echt een win-win-win verhaal: voor de medewerker, voor KUNNIG en voor KOCANDA,” aldus Amelien.

“Het spreekuur bij KUNNIG verloopt als volgt: mensen kunnen op vaste momenten met allerlei vragen langskomen. Iemand die in conflict zit met een collega op het werk, iemand die een administratieve vraag heeft, iemand die wat in de knoop zit met zichzelf, … alle zaken kunnen aan bod komen. Daarnaast zijn er ook al enkele individuele trajecten opgestart, wat betekent dat we de persoon nog doelgerichter en persoonlijker kunnen begeleiden. Ook leidinggevenden kunnen bij ons terecht trouwens, bijvoorbeeld voor concrete tips rond omgaan met ASS.”

De samenwerking tussen KOCANDA en KUNNIG is een initiatief dat we heel erg toejuichen. Dankjewel aan de jobcoaches en de sociale dienst om dit mogelijk te maken. Hoera voor de samenwerking, voor collega’s die aan de slag gaan met zichzelf en voor iedereen die wil bijleren over het onderwerp.

Meer weten over de jobcoaching die KOCANDA aanbiedt?

accessibility