Onze sector

Koepels

Maatwerkbedrijven verenigen zich op provinciaal niveau. Ook de Vlaamse gemeenschap heeft een organisatie die de belangen van de maatwerkbedrijven behartigt.

UMPA

UMPA is de provinciale koepelorganisatie van maatwerkbedrijven. De Unie Maatwerk Provincie Antwerpen (UMPA) verenigt 13 Antwerpse bedrijven uit de sociale economie.


Groep Maatwerk

De Vlaamse organisatie Groep Maatwerk overkoepelt de belangen van organisaties die aangepast werk verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Website Groep Maatwerk

Overheden

Als maatwerkbedrijf worden we ondersteund door lokale en federale overheden.

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen telt 12 maatwerkbedrijven die actief zijn in sectoren als textiel, hout, metaal, groenzorg en bouw. Heb je een onderneming binnen de stad, dan loont het ongetwijfeld om een samenwerking aan te gaan met een lokaal maatwerkbedrijf. De pijler Werk en Sociale Economie van de stad speelt in op de huidige vraag en anticipeert op toekomstige evoluties op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt de stad ondersteuning aan de maatwerkbedrijven.

Stad Antwerpen

Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen ondersteunt lokale organisaties die een arbeidsmarkt creëren waar elke inwoner de kansen krijgt die hij verdient. Met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren de provincie zowel betaalde als onbetaalde arbeid. Ze zorgt voor een goede verankering van de sociale economie en arbeidszorg in de provincie. Ten slotte biedt de provincie ook financiële ondersteuning aan initiatieven en projecten die werk maken van een inclusieve economie.

Provincie Antwerpen

Werk en Sociale Economie

Het Vlaams departement Werk en Sociale Economie staat in voor het beleid over werkgelegenheid en sociale economie. Dat omvat de voorbereiding, opvolging, monitoring en inspectie van het beleid en de maatregelen, naast het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.

Meer info over het departement WSE

FOD Werk

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg biedt verschillende dienstverleningen aan. Ze geeft informatie over de regelgeving opgesteld door de diensten van de FOD Werk. Daarnaast stelt ze documentatie en afschriften van cao's ter beschikking en biedt ze opleidingen aan.

Meer info over de FOD Werk

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Meer info over ESF

Andere nuttige contacten

accessibility